XXXIII. konference dětských
hematologů a onkologů
České a Slovenské republiky

24.–26. 10. 2024

Clarion Congress Hotel Olomouc

Modul: Intro banner


Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, přijměte po 10 letech srdečné pozvání do Olomouce na XXXIII. konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. Sejdeme se nově v Clarion Congress Hotelu.

Naše pravidelné setkání se v čase dočkalo několika změn v organizaci. Započalo to před 2 roky v Plzni, kdy jsme zahájili nový model konference, od čtvrtka do soboty. Čekají nás ale i další organizační změny. Pevně se zakotví jen jedna sekce lékařských přednášek a poprvé nebude součástí programu páteční odpoledne strávené kulturními akcemi. O to více času pak bude věnováno části odborné.   

Jak již bývá v Olomouci zvykem, odborný program se bude více věnovat neonkologické části hematologie, speciálně anémiím. A to jak za přispění diagnostického centra ve FN Olomouc, tak díky zahraničním přednášejícím. Součástí programu bude samozřejmě i část hematoonkologická, onkologická a sekce kazuistik mladých lékařů. Paralelně pak bude probíhat sekce sesterská a rodičovská – nadační.                                                                                                                                                                     

Aby naše setkání nebylo jen odborné, věřím, že si najdete čas prohlédnout si alespoň část našeho krásného univerzitního města, které je označováno (ne náhodou) organizací Lonely Planet jako skrytá perla Evropy. My jako organizátoři se pak budeme snažit včlenit do nabitého programu nějaké malé kulturní překvapení.

Těšíme se na setkání s vámi a přejeme si, aby konference proběhla v přátelské atmosféře.

Za organizační výbor
MUDr. Zbyněk NovákPořadatel: 

Pracovní skupina dětské hematologie České pediatrické společnosti ČLS JEP 

Garance odborného programu:

  • Pracovní skupina dětské hematologie České pediatrické společnosti ČLS JEP
  • Pracovní skupina dětské hematologie České hematologické společnosti ČLS JEP
  • Pediatricko‑onkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP
  • Sekcia detskej hematológie a onkológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS

Prezident konference:  prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Viceprezident konference: MUDr. Zbyněk Novák 


Pod záštitou
Organizační zajištění: 
Solen, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc


Místo konání: 
Clarion Congress Hotel Olomouc

Aktuality

PŘIHLASTE SE K AKTIVNÍ ÚČASTI

PŘIHLASTE SE K AKTIVNÍ ÚČASTI

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte nejpozději do 15. 7. 2024. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti byla prodloužena, zájemci se mohou registrovat až do 15. 8. 2024, prostřednictvím registračního formuláře.

Více informací k aktivní účasti naleznete ZDE.

REGISTRUJTE SE ZA ZVÝHODNĚNÝ POPLATEK

REGISTRUJTE SE ZA ZVÝHODNĚNÝ POPLATEK

Přihlaste se na XXXIII. konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky do 31. 8. 2024 za zvýhodněný poplatek. Více informaci k registraci naleznete ZDE.

HRADÍ VÁM REGISTRAČNÍ POPLATEK PARTNER KONGRESU?

HRADÍ VÁM REGISTRAČNÍ POPLATEK PARTNER KONGRESU?

Neváhejte, a i přesto se registrujte sami. Ve formuláři stačí vybrat možnost „Přihlašuji se jako soukromá osoba, účast mi hradí partner akce (farmaceutická firma apod.), a vyplnit kontakt na zástupce společnosti, se kterým máte účast domluvenou. Zároveň si objednáte i všechny další služby, které jsou někdy kapacitně omezené, a my je tak pro vás včas rezervujeme a domluvíme se na případném doplatku. Děkujeme!

CESTUJTE POHODLNĚ A NEŘEŠTE PARKOVÁNÍ

CESTUJTE POHODLNĚ A NEŘEŠTE PARKOVÁNÍ

Parkování v hotelových garážích nebude možné. Parkování v blízkém okolí je také značně omezeno, parkovací plochy jsou zaplněny od brzkých ranních hodin a najít volné místo je velmi obtížné.

Přijeďte do Olomouce vlakem a ušetřete si starosti s parkováním. Kongres se koná v Clarion Congress Hotelu Olomouc, který se nachází naproti hlavnímu vlakovému nádraží a nedaleko autobusového nádraží.

Tipy na nejbližší parkovací plochy v okolí místa konání naleznete ZDE.

SYSTÉM AKREDITACE ČLK

SYSTÉM AKREDITACE ČLK

Česká lékařská komora zavedla automatizovaný systém připisování kreditů skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí je tedy zapotřebí znát jejich ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci.

Modul: Aktuality


Modul: Partneři